วิดีโอแนะนำการเรียน

วิดีโอแนะนำการเรียน 1 – เริ่มต้นการเรียนรู้

วิดีโอแนะนำการเรียน 2 – การประเมินผลความสามารถ

วิดีโอแนะนำการเรียน 3 – การยืนยันความสามารถ

SOV4-Advancing

วิดีโอแนะนำการเรียน 4 – แนะนำการเรียนรู้

วิดีโอแนะนำการเรียน 5 – แนะนำหลักสูตร

วิดีโอแนะนำการเรียน 6 – ฝึกฝนทักษะการพูด

วิดีโอแนะนำการเรียน 7 – ติดตามผลการเรียนรู้

วิดีโอแนะนำการเรียน 8 – วิธีการเรียนด้วยตนเองเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ