โปรแกรม CEFR- Certificate ของไดเน็ด ประสบความสำเร็จดีเยี่ยม รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ์

ทำโครงการต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน